Kontakt

Kontaktujte nás

Fakturačné údaje

HulaHula s.r.o.

Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 524 263 43
DIČ: 2121023069
IČ DPH: SK2121023069

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK87 7500 0000 0040 2857 9200
SWFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 36702/S