Kontakt

Časté otázky

Budete komunikovať výlučne s lektorom, ktorého si vyberiete, a ktorý Vás bude počas štúdia usmerňovať.
Individualita našich klientov je u nás na prvom mieste, preto prispôsobujeme formu výučby tak, aby sme študenta čo najviac zapojili a využili tak predovšetkým jeho možnosti vstrebávania jazyka. Neučíme “liezť rybu na strom”, ak niekomu pomáhajú obrázky a vizuálna pamäť, výučba sa mu prispôsobuje tak, aby sa študent učil ľahšie, a získal potrebné jazykové znalosti. Vyučujeme často prostredníctvom tém, ktoré sú študentovi blízke a dotýkame sa spoločenskému dianiu vo svete či všeobecnému prehľadu.
Ste individualita, ku ktorej treba pristupovať tiež individuálne a originálne. V priemere si človek dokáže osvojiť cudzí jazyk s ľahkosťou za jeden rok.
Áno, v našom online rezervačnom systéme sú fotky lektorov aj s potrebnými informáciami o nich.
Áno, môžete si vybrať s kým a kedy sa budete vzdelávať. V prípade, že sa učíte iba s jedným lektorom dlhšie obdobie, ako tri mesiace, bude Vám automaticky a dočasne pridelený iný lektor, aby ste si zvykli rozprávať v cudzom jazyku nielen s jednou osobou, ale naopak odbúrali stres, a mohli komunikovať s hocikým.
Áno, ponúkame hodiny s nositeľmi jazyka alebo so slovenskými lektormi, ktorí žili dlhodobo v zahraničí. Čím predchádzame učeniu “mŕtvych výrazov”, ktoré sa v cudzích krajinách už nepoužívajú, avšak v knihách ich môžete nájsť. Po absolvovaní našich kurzov Vás v zahraničí jazyk neprekvapí, pretože budete vedieť čo máte čakať.
Predovšetkým efektívnosť a pohodlnosť vo viacerých smeroch. Vyučovanie odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Časovo vyťažení ľudia ocenia flexibilitu lektorov a miesta výučby. Vyučovanie umožňuje viac komfortu a možnosti sústredenia sa len na výuku jazyka. Nahrávky z hodín si môžete kedykoľvek pozrieť a opakovať si tak nové slovíčka alebo priebeh hodiny. V neposlednom rade máte možnosť komunikovať s nositeľom jazyka, profesionálnym lektorom, ktorý sa možno nachádza v domovskej krajine a to všetko za prijateľnú cenu.

Kontaktujte nás

Fakturačné údaje

HulaHula s.r.o.

Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 524 263 43
DIČ: 2121023069
IČ DPH: SK2121023069

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK87 7500 0000 0040 2857 9200
SWFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 36702/S