Zručnosti pre trh práce

Pomôžeme Vám získať príspevok cez ÚPSVaR na podporu vzdelávania a získate tak jazykový kurz zadarmo.

Žiadať o príspevok môžu

NEZAMESTNANÝ

občan SR, ktorý je na úrade práce vedený ako uchádzač o zamestnanie

  1. Žiadosť angličtina WORD / Žiadosť angličtina PDF
  2. Potvrdenie poskytovateľa – dopísať meno

1

vytlačiť žiadosti

2

vyplniť žiadosť Vám pomôžu

uprednostňované pracovné pozície

3

vyplnené žiadosti môžete odniesť na podateľňu Úradu práce, alebo ich tam poslať poštou

Žiadať o príspevok nemôžu

  • samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti,
  • študent strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
  • poberateľ starobného dôchodku,
  • poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku

V prípade, že nevyhovujete podmienkam alebo máte doplňujúce otázky volajte 0948 235 352.

Oficiálne oznámenie o národnom projekte