Radi by sme do nového roku vykročili správnym krokom a prispeli k tomu, aby Slovensko bolo krajšie, lepšie a vzdelanejšie. Venujeme kurzy deťom zo sociálne slabších alebo inak znevýhodnených rodín.

Ak poznáte dieťa, ktoré má záujem o cudzí jazyk a jeho rodič/opatrovník si nemôže štúdium cudzieho jazyka dovoliť, napíšte nám o tom na snysaplnia@hulahula.sk, a zaradíme ho do výberového procesu o skupinový online kurz pre deti. Momentálne plánujeme do programu zaradiť 20 detí na výučbu 2 hodín týždenne, počas celého roku. Zúčastniť sa ho môžu žiaci a študenti základných aj stredných škôl.

Principiálne nebudeme počas celého roku investovať do reklamy a finančné prostriedky presunieme radšej do rozvoja tohoto projektu.

Využívaním našich služieb automaticky podporujete štúdium vybraných detí. Veríme, že kurzy sa dostanú tým, ktorí to najviac potrebujú.

Vojtech Paumer
Mgr. art. Vojtech Paumer

Zakladateľ online jazykovej školy HulaHula