“Bude ma učiť nejaký robot alebo človek?”

Budete komunikovať výlučne s lektorom, ktorého si vyberiete, a ktorý Vás bude počas štúdia usmerňovať.

“Ako prebieha hodina?”

Individualita našich klientov je u nás na prvom mieste, preto prispôsobujeme formu výučby tak, aby sme študenta čo najviac zapojili a využili tak predovšetkým jeho možnosti vstrebávania jazyka. Neučíme “liezť rybu na strom”, ak niekomu pomáhajú obrázky a vizuálna pamäť, výučba sa mu prispôsobuje tak, aby sa študent učil ľahšie, a získal potrebné jazykové znalosti. Vyučujeme často prostredníctvom tém, ktoré sú študentovi blízke a dotýkame sa spoločenskému dianiu vo svete či všeobecnému prehľadu.

“Za aký čas sa naučím cudzí jazyk?”

Ste individualita, ku ktorej treba pristupovať tiež individuálne a originálne. V priemere si človek dokáže osvojiť cudzí jazyk s ľahkosťou za jeden rok.

“Kto učí, môžem si vybrať lektora?”

Áno, v našom online rezervačnom systéme sú fotky lektorov aj s potrebnými informáciami o nich.

“Môžem si lektora časom vymeniť?”

Áno, môžete si vybrať s kým a kedy sa budete vzdelávať. V prípade, že sa učíte iba s jedným lektorom dlhšie obdobie, ako tri mesiace, bude Vám automaticky a dočasne pridelený iný lektor, aby ste si zvykli rozprávať v cudzom jazyku nielen s jednou osobou, ale naopak odbúrali stres, a mohli komunikovať s hocikým.

“Sú lektori “native speakers”?”

Áno, ponúkame hodiny s nositeľmi jazyka alebo so slovenskými lektormi, ktorí žili dlhodobo v zahraničí. Čím predchádzame učeniu “mŕtvych výrazov”, ktoré sa v cudzích krajinách už nepoužívajú, avšak v knihách ich môžete nájsť. Po absolvovaní našich kurzov Vás v zahraničí jazyk neprekvapí, pretože budete vedieť čo máte čakať.

“Aké sú výhody online kurzu?”

Predovšetkým efektívnosť a pohodlnosť vo viacerých smeroch. Vyučovanie odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Časovo vyťažení ľudia ocenia flexibilitu lektorov a miesta výučby. Vyučovanie umožňuje viac komfortu a možnosti sústredenia sa len na výuku jazyka. Nahrávky z hodín si môžete kedykoľvek pozrieť a opakovať si tak nové slovíčka alebo priebeh hodiny. V neposlednom rade máte možnosť komunikovať s nositeľom jazyka, profesionálnym lektorom, ktorý sa možno nachádza v domovskej krajine a to všetko za prijateľnú cenu.

“Kedy máte kurzy?”

Čas výučby si môžete vyberať podľa Vašich kritérií a rezervovať si ho online v našom rezervačnom systéme. Každý študent má svoje konto, kde vidí mnoho vychytávok ako aj históriu absolvovaných hodín.

“Študijné materiály sú v cene kurzu?”

Áno.

“Dostanem po absolvovaní kurzu certifikát?”

Áno.

Stále máte otázky? Pýtajte sa